Adreslijst koorleden
smartlappenkoor
Contributie is Є35,- per kwartaal
Banknummer: NL 44ABNA 0592 2646 96
KvK: 34272356
Klik hier voor aanmelding nieuwe leden of bel +31 (0252) 622924
Klik hier voor aanvraag optreden of bel 06 51646281
De   adreslijst   is   alleen   als   pdf-document   te   verkrijgen,   hiervoor   is   het   programma   Adobe   Reader nodig, als u dat nog niet heeft kan dit gratis worden gedownload door hier  te drukken. Daarna kunt u hier  het PDF file downloaden (en eventueel afdrukken). De lidnummers op de adreslijst (op alfabetische volgorde) komen overeen met de fotolijst . De   adreslijst   is   beschermd   met   een   wachtwoord,   dit   wachtwoord   kunt   u   verkrijgen   door   een   mail   te sturen naar de webmaster: jandalm@quicknet.nl , of door het te vragen tijdens een koorrepetitie.
© droger kan niet