Bestuur
smartlappenkoor
Contributie is Є35,- per kwartaal
Banknummer: NL 44ABNA 0592 2646 96
KvK: 34272356
Klik hier voor aanmelding nieuwe leden of bel +31 (0252) 622924
Klik hier voor aanvraag optreden of bel 06 51646281
        Onnie Booij.                   Yvonne Rothert.           Lieve Hooftman-Flama.           Lia Boosman.           Voorzitter.                         Secretaris.                    Penningmeester.               PR medewerker.
© droger kan niet