Dirigent
smartlappenkoor
Contributie is Є35,- per kwartaal
Banknummer: NL 44ABNA 0592 2646 96
KvK: 34272356
Klik hier voor aanmelding nieuwe leden of bel +31 (0252) 622924
Klik hier voor aanvraag optreden of bel 06 51646281
Met    Henk    Meulenbeld    heeft    ons    smartlappenkoor    ‘’droger    kan    niet’’    niet    alleen    een    gedreven koordirigent   in   huis   gehaald,   maar   ook   een   heuse   troubadour.   Dat   hebben   we   allemaal   goed   kunnen horen   in   de   bus   tijdens   de   thuisreis   zondagavond   na   het   korenfestival   in   Oudkarspel.   Henk   bracht met verve het lied van Sonneveld over de vrouw, ‘die het lonken niet kon laten’. Maar er is meer te vertellen. Geertje Bos sprak met hem, maakte een persbericht en geeft hierbij in het kort de informatie door. Henk   studeerde   koordirectie   en   is   muzikaal   geschoold   op   gebied   van   piano,   gitaar,   accordeon,   fluit en   zang.   Kortom   een   veelzijdig   muzikant   met   een   grote   liefde   voor   het   Nederlandse   levenslied   en voor   wereldmuziek.   Hij   maakt   deel   uit   van   het   Pazjanka   Orkestra,   vormt   samen   met   violist   David van Aalderen   het   duo   Gionda   en   zingt   bij   de Amsterdamse   straatband.   (Via   de   betreffende   websites kun je hem hierbij in actie zien.) Henk   werd   geboren   in   Almelo,   studeerde   Nederlands   in   Leiden   en   gaf   vervolgens   gedurende   twee jaar    in    Michigan    Nederlandse    les    aan   Amerikaanse    studenten.    In    1977    terug    op    vaderlandse bodem,     bevoer     hij     de     Nederlandse     en     Belgische     wateren     en     verdiende     de     kost     als straatmuzikant/troubadour,    aanvankelijk    met    zang    en    gitaar,    later    zichzelf    begeleidend    op accordeon.   Sinds   1980   woont   Henk   in Amsterdam,   samen   met   dramadocente   Marieke.   Hij   is   vader van een dochter (1995) en een zoon (2000). Zijn   hart   ligt   bij   levensliedjes   die   ontroeren   en   een   verhaal   te   vertellen   hebben,   soms   een   aanklacht tegen   de   samenleving   vormen.   Belangrijk   vindt   hij   zo’n   lied   serieus   te   nemen   en   de   sterk   emotionele inhoud goed te laten overkomen. Dat wil hij ook bereiken met ons koor.
© droger kan niet