Fotoalbums (wachtwoord)
smartlappenkoor
Contributie is Є35,- per kwartaal
Banknummer: NL 44ABNA 0592 2646 96
KvK: 34272356
Klik hier voor aanmelding nieuwe leden of bel +31 (0252) 622924
Klik hier voor aanvraag optreden of bel 06 51646281
Een   fotoalbum   is   alleen   als   pdf-document   te   bekijken,   hiervoor   is   het   programma   Adobe   Reader   nodig,   als   u   dat   nog niet heeft kan dit gratis worden gedownload door hier  te drukken. Daarna kunt u onderstaand het PDF file downloaden (en eventueel afdrukken). Het    foto-album    is    beschermd    met    een    wachtwoord    en    dit    wordt    alleen    verstrekt    aan    leden    van    het    koor.    Dit wachtwoord   kunt   u   verkrijgen   door   een   mail   te   sturen   naar   de   webmaster:   jandalm@quicknet.nl ,   of   door   het   te   vragen tijdens een koorrepetitie. Dat    het    foto-album    is    beschermd    met    een    wachtwoord,    heeft    te    maken    met    de    nieuwe    privacywet   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Album korenfestival 2018
© droger kan niet