Haarlemmermeer, droger kan niet
smartlappenkoor
Contributie is Є35,- per kwartaal
Banknummer: NL 44ABNA 0592 2646 96
KvK: 34272356
Klik hier voor aanmelding nieuwe leden of bel +31 (0252) 622924
Klik hier voor aanvraag optreden of bel 06 51646281
Na    drie    eeuwen    van    plannen    maken,    werd    uiteindelijk    in    1837    door    koning    Willem    I    een Staatscommissie    ingesteld    die    de    droogmakingsplannen    van    het    Haarlemmermeer    op    hun uitvoerbaarheid   moest   beoordelen.   Op   22   maart   1839   werd   een   daartoe   strekkend   wetsvoorstel aangenomen.   Realisatie   van   de   droogmaking   zou   gebeuren   met   behulp   van   drie   daartoe   te   bouwen stoomgemalen.   In   1848   werd   begonnen   met   de   drooglegging   van   het   Haarlemmermeer.   Het   werd de grootste drooglegging van die eeuw en er werd zo'n 18.000 Ha landbouwgrond gewonnen. Op 1 juli 1852 werd in de Staatscourant vermeld 'Het meer is droog' Droog houden van het Haarlemmermeer Dat   de   Haarlemmermeer   droog   was   betekende   niet   dat   hij   ook zomaar   droog   bleef.   Nederland   staat   niet   voor   niets   bekend   als een   nat   land,   met   een   hoop   regen.   Op   een   oppervlak   als   dat   van de   Haarlemmermeer   valt   jaarlijks   zo'n   100   miljoen   kubieke   meter regenwater.   Daarnaast   heeft   de   polder   nogal   last   van   kwelwater. Al dat   water   moet   worden   weggepompt.   En   waar   bij   de   droogmaking van   het   Haarlemmermeer   een   dag   meer   of   minder   niet   telde,   daar was   het   voor   het   drooghouden   van   de   polder   van   het   allergrootste belang   dat   regen-   en   kwelwater   snel   werden   afgevoerd,   om   het land niet te laten verdrinken. Het   droog   houden   van   het   Haarlemmermeer   is   een   zaak   die   niet   in jaren   valt   uit   te   drukken.   Tot   in   de   verre   toekomst   zullen   bestaande voorzieningen    moeten    worden    aangepast    en    nieuwe    worden ontwikkeld. Droger    dan    het    Haarlemmermeer    nu    is    zal    het    nooit    worden, droger kan niet.
© droger kan niet