Smartlap
smartlappenkoor
Contributie is Є35,- per kwartaal
Banknummer: NL 44ABNA 0592 2646 96
KvK: 34272356
Klik hier voor aanmelding nieuwe leden of bel +31 (0252) 622924
Klik hier voor aanvraag optreden of bel 06 51646281
Smartlap    is    een    neerbuigende    benaming    voor    het levenslied   en   dan   vooral   voor   die   vormen   van   het levenslied     waarin     een     larmoyante     geschiedenis wordt verteld. Het   woord   kwam   in   zwang   aan   het   begin   van   de jaren    1960    toen    velen    naar    aanleiding    van    de successen    van    de    Zangeres    Zonder    Naam    een weerzin    opbouwden    tegen    het    genre.    Deze    niet- liefhebbers   spraken   badinerend   van   een   smartlap, naar        analogie        van        de        Duitse        woorden Schmachtlappen     (zwijmelaar)     en     Schmachtfetzen (sentimenteel      lied).      Deze      woorden      betekenen letterlijk   'smachtlap'.   Het   zijn   oorspronkelijk   bijnamen voor      de      in      de      katholieke      liturgie      gebruikte vastendoek.   Met   zo'n   doek,   waarop   het   lijden   van Christus   staat   uitgebeeld,   wordt   tijdens   de   vastentijd het altaar afgedekt. De    vroegste    bekende    vermelding    van    het    woord smartlap   is   te   vinden   in   een   editie   van   dagblad   Het Vaderland   van   24   februari   1962.   In   1973   definieerde de     Winkler     Prins     smartlap     als:     "een     ironische benaming   die   in   de   jaren   zestig   in   zwang   kwam   voor wat men vroeger aanduidde met levenslied." Pas   later   dook   een   alternatieve   verklaring   voor   het woord    op.    In    zijn    boek    Huilen    is    voor    jou    te    laat (2002)      vertelt      variété-kenner      Jacques      Klöters bijvoorbeeld   hoe   hij   in   1976   als   medewerker   van   de   kermistentoonstelling   in   het   Toneelmuseum   in Amsterdam,   een   met   een   bloederig   tafereel   beschilderd   zeil   voorzag   van   de   toelichting   'Rollied   (ook: Smartlap)'.   De   vaststelling   dat   het   hier   om   een   rollied   of   roldoek   ging   was   juist.   Dergelijke   roldoeken werden   door   negentiende-eeuwse   straatzangers   gebruikt   om   hun   gezangen   te   illustreren.   Er   werden gruwelijke   verhalen   over   moord   en   doodslag   op   verbeeld.   Het   woord   'smartlap'   werd   echter   nooit voor   deze   doeken   gebruikt.   De   reden   dat   Klöters   de   twee   begrippen   toch   gelijkstelde   was   dat   het hem   'een   plausibele   verklaring'   leek.   Pas   jaren   later   werd   hij   erop   geattendeerd   dat   het   woord smartlap van ver na de roldoeken dateert. Afbeelding smartlap uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
© droger kan niet