Statuten
smartlappenkoor
Contributie is Є35,- per kwartaal
Banknummer: NL 44ABNA 0592 2646 96
KvK: 34272356
Klik hier voor aanmelding nieuwe leden of bel +31 (0252) 622924
Klik hier voor aanvraag optreden of bel 06 51646281
De   statuten   zijn   alleen   als   pdf-document   te   verkrijgen,   hiervoor   is   het   programma   Adobe   Reader nodig, als u dat nog niet heeft kan dit gratis worden gedownload door hier  te drukken. Daarna kunt u hier  het PDF file downloaden (en eventueel afdrukken).
© droger kan niet