ALV stukken 2024

Onderstaand kunt u de verschillende stukken downloaden, echter voor de opening ervan is een wachtwoord nodig, deze is u op 22 maart 2024 toegemaild.

Agenda

Jaarverslag

Balans 2023

Begroting 2025

Financieel Overzicht 2023

Financieel Overzicht ABN/AMRO

Notulen ALV 2023

Verslag Technische Commissie