aanmeldingsformulier droger kan niet

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Het register van droger kan niet bevat de volgende basisgegevens (de gegevens minimaal nodig voor de uitvoering van een administratie) van haar leden:

Inschrijfdatum
Achternaam
Voornaam
Straat
Huisnummer
Postcode
WoonplaatsVoorts vraagt het koor om de volgende additionele gegevens:

Emailadres (om mededelingen omtrent het lidmaatschap, evenementen, activiteiten, instructies en dergelijke, digitaal, snel en doeltreffend met elkaar te delen).
Betaalmethode en tijdstippen.

Geboortedatum (geboortedatum is opgenomen in de administratie om de leden te feliciteren met hun verjaardag door middel van het sturen van een kaartje)
Telefoonnummer (om de leden de gelegenheid te geven elkaar onderling snel te kunnen benaderen voor het maken van bijvoorbeeld reisafspraken)


De met een getal aangegeven items staan tevens op de website vermeld onder een wachtwoord, dit om te voorkomen dat derden toegang hebben tot deze gegevens.

Voor het volledige AVG dossier, klik hier